Starych mebli czar ®

blog o meblach dawnych i ich renowacji

Wywóz mebli dawnych za granicę

5 czerwca 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Oznacza to, że zmieniły się – na plus – przepisy dotyczące wywozu za granicę antycznych mebli  i innych dawnych przedmiotów. Które meble możemy 'legalnie’ przewozić a które nie, to właśnie rozstrzyga znowelizowana ustawa. Jednorazowe pozwolenie wymagane jest jeśli przedmiot zaliczany jest do jednej z 15 kategorii zabytków opisanych w ustawie. W przypadku mebli jest to kategoria „elementów stanowiących integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego, które mają więcej niż 100 lat” (art. 51.1. ust.2.). Obowiązek uzyskania pozwolenia na wywóz uzależniony jest od wieku i wartości zabytkowego mebla. Jednorazowe pozwolenie wydaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wnioski należy składać na specjalnych formularzach do Ministra Kultury za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Wywóz obiektów poniżej wskazanej wartości odbywa się  poza kontrolą organów konserwatorskich. W rozumieniu tego przepisu meble – wyłączając z tego zbioru obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz do inwentarzy muzealnych, a także wchodzące w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność Skarbu Państwa (oraz wszystkich innych zaliczanych do sektora finansów publicznych) których wywóz jest zakazany – mające mniej niż 100 lat mogą być przewożone bez potrzebnych zezwoleń. W uzasadnionych przypadkach (gdy cechy mebla mogą wskazywać, że jest on zabytkiem) może być wymagany dokumentu potwierdzającego fakt, że nie wymaga on stosownego pozwolenia. Dokumentem takim może być:

  • ocena wskazująca czas powstania zabytku i wycena zabytku wykonana przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub organ administracji publicznej
  • faktura sprzedaży zawierająca dane pozwalające na identyfikację przedmiotu, wystawiona przez podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli np. przez Desę, Galerie lub Antykwariat
  • ubezpieczenie przewozu mebla z zagranicy na teren Polski (art. 59 ust.1-4) .

Podsumowując, wprowadzone zmiany likwidują konieczność uzyskiwania pozwolenia lub zaświadczenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wystarczy posiadać dokument oceniający okres powstania lub wycenę (fakturę) by legalnie wywieźć swój mebel do innego kraju.

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *